Antalet placerade barn ökar

Publicerad:
Uppdaterad:

Stockholm. Antalet barn som placeras utanför hemmet ökar. Framför allt i gruppen pojkar 13-17 år. Statistik från Socialstyrelsen visar att andelen pojkar i denna åldersgrupp ökade från 0,25 till 1,71 procent mellan 2006 och 2013.

– Vi har de senaste åren sett en kraftig ökning av insatserna enligt socialtjänstlagen. I gruppen pojkar 13-17 år har andelen som placerats på hem för vård och boende ökat markant, säger Hillevi Rydh, Socialstyrelsens utredare.

Ökningen utgörs främst av pojkar med en annan vårdnadshavare än en förälder eller förordnad vårdnadshavare. En möjlig förklaring till ökningen är en ökning av ensamkommande flyktingbarn.

Förra året var 32 600 barn placerade utanför hemmet av socialtjänsten.

TT

Publicerad: