Sociala medier ska få åldersgräns

Publicerad:
Uppdaterad:

Politik. Tonåringar kommer att behöva sina föräldrars godkännande för att få använda populära forum som Instagram och Facebook.

– För barns del kan det här innebära en katastrof, säger en internetforskare.

Inom två år ska Sverige ha infört EU:s nya dataskyddsdirektiv. Med detta följer en åldersgräns för att få använda sociala medier, så att företagen inte ska kunna spara personuppgifter om barnen utan föräldrarnas godkännande.

– Regeringen vill inte förbjuda ungdomar att vara aktiva på sociala medier. Men EU tvingar Sverige att utreda en åldersgräns, säger konsumentminister Per Bolund.

Om åldersgränsen ska gälla från 13 eller 16 år är ännu oklart.

– Regeringen har ännu inte en ståndpunkt. Vi har förordningen som gör att vi går vidare i frågan och väger nu olika aspekter.

Både bra och dåligt

Att barn måste be sina föräldrar om lov tycker 14-årige Leon Apitzsch är både bra och dåligt.

– Det kan vara trevligt att få vara fri men det är också bra med föräldrarnas godkännande för det gör att de får lite bättre koll på vad du gör.

Han använder Instagram och har ingenting emot att hans pappa följer honom.

– Han vet vad som händer och om någon skulle kommentera något taskigt så ser han ju det direkt.

Vilka sociala medier som kommer att omfattas av direktivet är i nuläget oklart liksom vem som ska straffas om åldersgränsen inte följs.

– Det är en väldigt bra fråga. Jag kan inte se framför mig att föräldrar ska straffas, säger Per Bolund.

"Bakåt i tiden"

Elza Dunkels, internetforskare vid Umeå universitet, är kritisk.

– Man har inte gjort någon konsekvensanalys och för barns del kan det här innebära en katastrof, säger hon.

Om åldersgränsen landar vid 16 år anser hon att det handlar om relativt vuxna individer som inte får fatta ett viktigt beslut själva.

– Man tar inte hänsyn till barns rättigheter och i det hänseendet går vi bakåt i tiden.

Dessutom anser hon att alla barn inte har ett bra förhållande till sina föräldrar och att det då blir svårt att fråga om lov. En konsekvens kan bli att barnen döljer sina konton i sociala medier för föräldrarna.

– Jag kan faktiskt inte föreställa mig hur det här kommer att gå, men det kommer inte fungera, säger Elza Dunkels.

Kritisk

Även Catarina Nylund, kurator vid Bris, är kritisk.

– Vi ser flera olika saker i det här som inte är så bra. Barn behöver befinna sig på nätet för att lära sig. Finns man inte där blir man utestängd, säger hon.

Vidare anser hon att även om föräldrarna godkänner att barnen får använda sociala medier, behöver det inte innebära att det blir en dialog med barnet.

– Man vill ju åt att föräldrarna engagerar sig.

TT

Publicerad: