Skäl till oro för judar i Malmö

Publicerad:
Uppdaterad:

Politik. Det finns fortfarande orsak att vara orolig för judarnas situation i Malmö. Det anser Ira Forman, USA:s president Barack Obamas särskilda sändebud mot antisemitism, på besök i staden.

– Jag har anledning att tro att det finns hot om våld mot judiska grupper i Europa, och Malmö har definitivt också de hoten, säger Ira Forman under besöket hos Judiska församlingen i Malmö.

Tidigare på måndagen träffade han kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) och säger att han uppfattar en tydlig förändring jämfört med den förra ordföranden Ilmar Reepalu, som för tre år sedan fick kritik för sitt språkbruk av Ira Formans företrädare Hannah Rosenthal.

Annan attityd

Jehoshua Kauffman, församlingens ordförande, berättar att de har tryckt mycket på frågan om säkerhet i mötet med sändebudet från USA. Också han anser att attityden från de styrande politikerna är en annan nu:

– Den här politiska ledningen har en helt annan ton, intresse och öppenhet. Sedan väntar vi fortfarande på att det ska hända saker. Någonting ska hända både i verkligheten och i framtiden. Man behöver en väldigt aktiv plan, och man behöver ge stöd till judiska församlingen tycker jag, för att den ska kunna fortleva. Men också arbeta vidare på de tankar och projekt man har för hela staden.

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) pekar på att kommunen är mycket medveten om problemen och bemöter dem på flera plan­ - bland annat samarbete med judiska församlingen och ett antirasistiskt skolnätverk. Lärare ska få stöd i att hantera konflikter som uppstår om elever blir trakasserade på grund av att de är judar.

– Vi har markerat tydligt att man inte kan blunda för konflikter i skolan, säger hon och tillägger med adress till judiska församlingen:

– Så länge vi har en situation där inte alla känner sig trygga så är arbetet inte färdigt.

Civilsamhället viktigt

Ira Formans slutsatser under presskonferensen är att det finns en rädsla bland judar i Malmö, bland annat för brist på säkerhet. Den är viktig, men det är inte tillräckligt:

– Säkerhet kommer inte att lösa de underliggande problemen med antisemitism, säger han.

Här behöver flera aktörer samverka, inte minst civilsamhället. Det behövs program både nationellt och lokalt mot antisemitism och annan diskriminering, anser han.

TT

Publicerad: