Inrikes

Kompromiss i betygsfrågan

INRIKES

Skola. Regeringen och Alliansen har enats i frågan om betyg från fyran. Ett försök ska inledas 2017.

FP-ledaren Jan Björklund och MP:s språkrör Gustav Fridolin presenterade satsningen på en pressträff i dag.

–  Nu öppnar vi upp för en ganska omfattande försöksverksamhet med betyg i årskurs fyra, säger Björklund.

–  Det vi presenterar i dag är av stor vikt för den svenska skolan, infogar Fridolin.

Han pekar på att lärarna i för stor utsträckning fått anpassa sig efter skiftande politiska reformer och förklarar att försöket inleds 2017:

–  Då har skolor som har ett intresse lokalt sökt, säger han.

Han säger också att försöket ska utvärderas 2020.

Försök i hundra skolor

Satsningen går enligt SVT ut på att starta en försöksverksamhet i hundra skolor, med start 2017, och det blir Skolverket som får i uppdrag att ta fram skolorna under förutsättning att huvudmän, lärare och föräldrar vill ha verksamheten.

Kompromissen innebär också att de två nationella prov som Jan Björklund införde i årskurs 6 försvinner, erfar TT.

Alliansregeringen skickade i höstas ett utredningsförslag om att sänka betygspremiären från årskurs 6 till årskurs 4 på remiss. En sammanställning av remissvaren visar att 34 av 44 remissinstanser avstyrker. Bland dem som är skeptiska finns tunga instanser som Skolinspektionen, Skolverket, lärosäten och de båda lärarfacken. Invändningarna handlar bland annat om att effekterna av den senaste ändringen, betyg i årskurs 6, ännu inte studerats.

Stöd från SD

Alliansen har lagt motionsyrkande om betyg i årskurs 4 och har stöd av Sverigedemokraterna i frågan. På det sättet kan Alliansen köra över regeringspartierna i riksdagen. Socialdemokraterna har velat lösa ut frågan, så att osäkerheten för lärare och elever försvinner. Kompromissen innebär att det inte blir betyg från årskurs 4 under innevarande mandatperiod, vid sidan av de skolor som vill ingå i försöksverksamheten.

TT

Publisert:

Aftonbladet

/

Senaste Nytt

/

Inrikes