Inrikes

Skolledarna sågar betygsförsök

INRIKES

Utbildning. Rektorsfacket Skolledarnas Riksförbund ger inte mycket för försöket med betyg i årskurs fyra.

– Jag är skeptisk till att man hanterar skolan på det här sättet, säger en mycket Matz Nilsson, ordförande för Skolledarna.

I går kom beskedet att regeringen och Alliansen hittat en kompromisslösning i betygsfrågan. Det blir inga betyg för landets alla tio- och elvaåringar under mandatperioden, däremot ska betyg i årskurs 4 prövas i upp mot 100 skolor.

Redan står det klart att det inte blir aktuellt i några kommunala skolor i S-ledda Stockholm och Malmö. Däremot är borgerligt styrda Nacka kommun positivt inställd, rapporterar Sveriges Radio.

Rektors beslut

Men även om det finns ett politiskt intresse i ett antal Alliansstyrda kommuner måste det i slutändan också finnas ett intresse hos den enskilda skolans ledning. Det framgår klart av regeringens och Alliansens uppgörelse.

– En överväldigande majoritet av skolledarna vill först se en utvärdering av betyg i årskurs 6 innan man går in i att sätta betyg även i årskurs fyra. Man kan inte jobba så här. Det sänder en signal om experimentverkstad, säger Matz Nilsson.

Han påpekar också att försöket ska omfatta max 100 av landets nästan 5 000 grundskolor - alltså två procent.

– Jag ser inte poängen. Försöket kommer inte att säga någonting.

Diskussionsfråga

Han konstaterar också att en rektor, enligt överenskommelsen, måste ha sina lärare och elevernas föräldrar med sig på ett försök.

– Fråga inte mig hur det ska gå till. Betyg kan ju inte vara en fråga man ska diskutera med föräldrar. Det ska styras i lag, inte i förhandlingar.

Matz Nilsson vänder sig också emot att det inte finns några nationella kriterier för betyg i årskurs fyra.

– Skolan ska vara likvärdig, rättssäker och bygga på ett underlag som alla förhåller sig till. Nu är det upp till var och en att gå in i ett försök, med sina egna kriterier.

TT

Publisert:

Aftonbladet

/

Senaste Nytt

/

Inrikes