Öppna landskap är ute i kylan

INRIKES

Malmö. Öppna landskap står inte längre högt i kurs när svenskar får drömma om hur omgivningen ska se ut.

Djur och träd ska stå runt knuten om fantasin får styra.

– Merparten vill att det ska finnas djur i landskapet, helst i kombination med träd, vilket är ytterst förvånande, säger Karl-Ivar Kumm, docent i lantbruksekonomi vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

I en undersökning som Sifo gjort åt SLU har 1 000 slumpmässigt utvalda svenskar fått rangordna fyra alternativ från bästa till sämsta landskap. Björkplantering med betesdjur var klart populärast, medan åker utan betesdjur rankades som sämst.

Men verkligheten hänger inte med i svenskarnas drömmar. Betesdjur blir det allt mindre av, arealen med betesvall på åker har minskat med 20 procent sedan år 2005.

– Lönsamheten är svag och en allt större andel av lantbrukarna med betesdjur blir gamla och lägger av.

Att djuren kan locka till sig flugor och insekter verkar inte stå i vägen för drömmen om landet. Helst av allt vill de svarande ha djuren runt knuten hela sommaren, hellre än en kort period.

– Det skulle kunna vara så att många inte känner till detta, men då förvånar det mig att svaren inte skiljer sig mellan stadsbor och landsortsbor, som borde känna till detta med flugor, säger Kumm.

TT