Inrikes

Risk må dåligt med ensam förälder

INRIKES

Stockholm. Barn till ensamstående föräldrar löper 50 procent större risk att drabbas av psykiska problem, visar en genomgång av forskningen som Folkhälsoinstitutet gjort.

En förklaring till att barn till ensamstående klarar sig sämre är att familjen oftare har svårare att klara ekonomin. Men inte ens väl utbyggda välfärdssystem är tillräckligt, slår Folkhälsoinstitutet fast.

Myndigheten hänvisar också till studier som visar också på ökad risk för självmordsförsök, alkohol- och drogproblem samt fosterhemsplacering.

Folkhälsoinstitutets slutsats är att det behövs mer satsningar på familjerådgivning och på att förebygga konflikter mellan barn och vuxna.

Vart femte svenskt barn i åldern 0-17 år lever med en ensamstående förälder. Det motsvarar ungefär 400 000 barn.

TT

Publisert:

Aftonbladet

/

Senaste Nytt

/

Inrikes