Inrikes

Asyl för Guantanamofängslad uigur

INRIKES

Stockholm. Uiguren Adil Hakimjan, som suttit fängslad på Guantanamobasen, beviljas uppehållstillstånd som flykting av migrationsdomstolen vid länsrätten i Stockholm.

"Det sätt på vilket Adil Hakimjan förmåtts söka skydd, familjeanknytningen och skälen av humanitär natur gör att migrationsdomstolen vid en samlad bedömning finner tillräckligt starka skäl för att göra undantag från första asyllandsprincipen och bevilja honom uppehållstillstånd som flykting," säger Carl-Otto Schéle, chefsrådman och domare i målet, i ett pressmeddelande.

Hakimjan släpptes våren 2006 från fånglägret på Guantanamobasen tillsammans en grupp landsmän och beviljades asyl i Albanien, efter förmodat hårda amerikanska påtryckningar.

De hade tidigare erbjudits att skickas till hemlandet Kina, men vägrat.

I november 2007 kom Hakimjan till Stockholm som gäst på ett seminarium om mänskliga rättigheter. Han hoppade då av och begärde asyl.

I somras avslog Migrationsverket hans ansökan. Verket ansåg att det inte gick att bevilja asyl i Sverige, eftersom en sådan redan fanns i Albanien. Verket ansåg vidare att Hakimjans identitet inte är styrkt. Fallet överklagades till migrationsdomstolen, som nu anser att principen om första asylland måste frångås i detta fall.

Enligt Hakimjan har han ställts inför valet att bli kvar i fånglägret eller acceptera Albanien som sitt nya hemland. Domstolen tar också hänsyn till såväl humanitära förhållanden som anknytningen till den syster som lever i Sverige.

"Han har varit berövad friheten under nästan fem år under mycket pressade och speciella förhållanden. Hans erfarenheter de senaste åren kan inte betraktas som annat än udda och ömmande," skriver domstolen.

Migrationsverket tänker överklaga domen.

– Domstolen ser anledningar till att göra undantag för första asyllandsprincipen på ett sätt som inte gjorts tidigare. Då blir det av intresse för rättstillämpningen att få höra hur Migrationsöverdomstolen ser på det här, så vi kommer att begära prövningstillstånd där, säger verkets rättschef Mikael Ribbenvik till TT.

– Skulle den här domen stå sig även i överdomstolen är det många fler som kan komma i fråga för uppehållstillstånd i Sverige. Det är många som anför den här typen av undantag från den principen, säger Ribbenvik.

TT

Publisert:

Aftonbladet

/

Senaste Nytt

/

Inrikes