Kräver 90 000 kronor för mobbning

Lund. Barn- och elevombudet (BEO) begär att Lunds kommun betalar 90 000 kronor i skadestånd till en elev som under nästan två år utsatts för ständig fysisk och verbal mobbning på en av kommunens skolor.

Eleven har exempelvis blivit sparkad, hotats, jagats, blivit inlåst och utsatts för diverse tillmälen, rapporterar Skånska Dagbladet.

Trots att vårdnadshavaren flera gånger varit i kontakt med skolan, att flera möten hållits med berörda elever och deras föräldrar och att man kopplat in ett antimobbningsteam har kränkningarna fortsatt.

Lunds barn- och utbildningsnämnden har ännu inte beslutat hur den ska ställa sig till skadeståndskravet.

TT

Publisert: