Akter försvunna från socialtjänsten

Umeå. I snart två månader har delvis sekretessbelagda handlingar om enskilda personer i varit försvunna. Ingen har sett dem sedan en handläggare hos socialtjänsten i Umeå låste in dem i ett arkiv. När hon återvände några dagar senare var lådan försvunnen.

Totalt finns uppgifter om 24 personer i akterna.

– Vi har tror att en medarbetare råkat ta fel handlingar och att de finns kvar inom socialtjänsten, säger Bo Långström, enhetschef, till Västerbottens-Kuriren.

TT

Publisert: