Inrikes

Lärosäten vill ha granskningsansvar

INRIKES

Stockholm. Sveriges högskolor och universitet, tillsammans med Sveriges förenade studentkårer, vill att lärosätena ska få rätten att själva ansvara för utbildningsgranskningar, skriver representanter på Svenska Dagbladets debattsida.

Ett mål är att Sverige ska få nytt medlemskap i utvärderingsorganisationen ENQA.

I dag ansvarar Universitetskanslersämbetet för granskningarna. Representanterna, rektorer för Sveriges universitet och högskolor samt ordföranden för SFS, föreslår att myndigheten i stället ska få ansvar för att granska lärosätenas kvalitetsutvärderingssystem.

TT

Publisert:

Aftonbladet

/

Senaste Nytt

/

Inrikes