Säger ja till mer gråsej och torsk

INRIKES

Fiske. Ökat fiske av gråsej, torsk och flera andra arter - men mindre kolja och sill. Räkan får vänta lite. Det blev resultatet av EU:s förhandling med Norge om fiskekvoter i Västerhavet under nästa år.

Fisket av gråsej får öka med 53 procent i Nordsjön, Skagerrak och Kattegatt enligt överenskommelsen, som grundas på råd från Internationella havsforskningsrådet.

Fångsten av torsk och vitling får också öka. Fisket av rödspätta får öka i Skagerrak, medan den betydligt större kvoten i Nordsjön minskas något. Däremot halveras koljafisket i Nordsjön nästan, och även sillfisket minskas något.

Forskarnas råd om hållbart fiske av räka kommer inte förrän efter nyår. Därför beslutades nu endast om en preliminär fångstkvot för första halvåret.

Sveriges procentuella andel av respektive fiske ändras inte jämfört med i år, enligt Havs- och vattenmyndigheten.

TT