Sverige ökar stödet till Haiti

Politik. Sverige utökar sitt stöd till det orkandrabbade Haiti. Drygt 23 miljoner kronor skjuts till, bland annat för att stoppa spridningen av kolera.

Sida skjuter till 23,2 miljoner kronor till flera olika organisationer, bland annat Unicef, för att använda till rent vatten, hygieninsatser och nödbostäder. Särskilt ökad vattenkvalitet är en nödvändighet, skriver Sida, då vattenburna sjukdomar som kolera redan har börjat spridas i landet.

Totalt beräknas 1,4 miljoner människor vara i behov av humanitärt stöd i Haiti. FN vädjar samtidigt till stöd på 119 miljoner dollar för att nå 750 000 drabbade under tre månader framåt

"När orkanen slog till fanns människor som fortfarande levde i nödbostäder efter jordbävningen 2010. De har nu förlorat allt och måste snabbt få hjälp med tak över huvudet, matdistribution och det mest nödvändiga för att laga mat och upprätthålla sin hygien och värdighet", säger Susanne Mikhail, biträdande avdelningschef för Sidas humanitära bistånd, i ett pressmeddelande.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) utökar också sina insatser. MSB ska hjälpa till att bygga ett självförsörjande basläger med boende och kontor för upp till 35 hjälparbetare från FN Och EU.

TT

Publisert: