Nyanländ jobbnobbare förlorar pengar

Politik. Regeringen vill skärpa kraven på nyanlända. Den som säger nej till ett jobb eller en utbildning som Arbetsförmedlingen anvisar ska kunna straffas ekonomiskt.

– Jag vill kunna ställa samma krav på de nyanlända i etableringsuppdraget som vi gör på alla andra arbetslösa, säger Ylva Johansson (S), arbetsmarknads- och etablerings­minister.

– Jag vill också nå en större flexibilitet, för det behövs för att människor ska komma ut snabbare på arbetsmarknaden.

Etableringsuppdraget löper ofta på två år och under den tiden kan Arbetsförmedlingen inte ändra i planen utan individens godkännande, förklarar Johansson.

– Det är väldigt stelbent, för det gör att man kan inte kräva att en nyanländ ska göra det som Arbetsförmedlingen just nu tycker är det bästa för att komma i arbete.

Därför vill regeringen ändra de nuvarande reglerna. Den som inte deltar i de insatser som anses nödvändiga kan förlora hela eller delar av sin etableringsersättning, vilken just nu ligger på max 308 kronor om dagen.

Förslaget, som nu går ut på remiss, är en del av den migrationsöverenskommelse som träffats mellan regeringen och Allianspartierna.

De nya reglerna föreslås börja gälla den 1 januari 2018.

TT

Publisert: