Fiskeförbud - då blir fisken glad

INRIKES

Miljö. Fiskeförbud är ett effektivt sätt att stärka ett svagt fiskbestånd. Det visar en utvärdering av fem fiskefria områden som upprättades mellan åren 2009 och 2011 i Östersjön och Västerhavet.

På uppdrag av regeringen har Sveriges lantbruksuniversitet studerat den biologiska effekten i områdena.

– Trots den korta utvärderingsperioden på cirka fem år så ser vi en tydlig återhämtning hos målarterna. Det blir mer fisk helt enkelt, vilket också visar att fisket på de här bestånden tidigare varit så omfattande att det påverkat både antalet fiskar och storleken på fiskarna, säger Ulf Bergström, forskare vid SLU Aqua, i ett pressmeddelande.

Ett undantal är Havstensfjorden innanför Orust. Där märks ingen mätbar skillnad, något forskarna tror beror på att fiskbeståndet varit så svagt att det kommer att ta lång innan det återhämtar sig.

TT