Magnetströmmar kan bota depression

INRIKES

Hälsa. Att stimulera hjärnan med magnetströmmar är en bra metod för att behandla svårare depressioner hos vuxna. Det framgår av Socialstyrelsens nya nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom.

I dag behandlas ett 50-tal personer per år med metoden som går ut på att en elektromagnet på patientens huvud stimulerar områden i hjärnan som är påverkade vid depression. Men enligt Socialstyrelsen kunde det vara betydligt fler.

"Forskning visar nu på än mer evidens för metoden", säger enhetschef Arvid Widenlou Nordmark i ett pressmeddelande.

Även antidepressiva läkemedel rekommenderas i många fall, men framförallt lyfts olika former av KBT-behandlingar fram.

Behandling med ljusterapi och läkemedel som benzodiazepiner rekommenderas däremot inte.

Riktlinjerna ska nu ut på remiss och slutversionen publiceras nästa höst.

TT