Misslyckad satsning på jämställdhet

INRIKES

Arbete. Målet med satsningen var att bidra till att jämna ut ohälsan mellan kvinnor och män, men tre år senare har kvinnornas sjuktal i stället ökat kraftigt.

Redan för tre år sedan kom Arbetsmiljöverket i en rapport fram till att arbetsmiljön var sämre för anställda inom den kvinnodominerade hemtjänsten än för dem som arbetar inom teknisk förvaltning, företrädesvis män. Tre år senare finns orättvisorna kvar, visar en utvärdering, skriver Kommunalarbetaren.

– En stor bov är detaljstyrningen av hemtjänsten. Den skapar en organisation som producerar sjuka människor, säger Karin Sjöberg Forssberg, forskare vid Linköpings universitet, till tidningen.

Forssberg, som är en av forskarna som följt upp satsningen på uppdrag av Arbetsmiljöverket, riktar kritik mot både politiker, fackliga företrädare och Arbetsmiljöverket.

TT