MP kräver att fler får stanna

Linköping. Miljöpartiet inleder en kampanj för en generösare invandringspolitik.

Partiet ska driva flera krav, bland annat att allvarligt sjuka och barn som rotat sig i Sverige ska få stanna.

Kampanjen "Öppna fler dörrar" lanserades på ett möte i Linköping för miljöpartistiska kommunpolitiker.

– Vi möjliggör för fler människor att hitta trygghet i Sverige, sade språkröret Åsa Romson i sitt tal.

Partiet ska bland annat driva sex krav på nya reformer. Ett handlar om att inga kommuner ska kunna säga nej till att ta emot ensamkommande flyktingbarn. I dag får många vänta i tillfälliga transitboende innan de får en kommunplats.

– Detta är inte rimligt i ett medmänskligt Sverige, säger Romson.

Justitiedepartementet håller dock på att ta fram ett sådant förslag.

Partiet anser också att utlänningslagens formulering om "synnerligen ömmande omständigheter", som skäl till att få stanna, tolkas för snävt. Den tillämpas till exempel om någon har en livshotande sjukdom som inte går att behandla i hemlandet. MP vill bredda tillämpningen till allvarligt sjuka och barn som rotat sig i Sverige, och tänker fortsätta driva frågan inom ramen för den migrationspolitiska överenskommelsen med regeringen.

MP:s politik innebär också att fler ska få rätt till familjeåterförening och att försörjningskravet för anhöriginvandring avskaffas.

Partiet har inte räknat på hur många fler som skulle få stanna med den politiken.

– Nej, det går inte att säga i förväg hur många som kommer, säger Romson.

TT

Publisert: