Kritik mot Reinfeldt om försvaret

Stockholm. Att statsminister Fredrik Reinfeldt beskrev försvaret som ett "särintresse" har väckt kraftig kritik i Alliansleden.

Ordet är inte rätt beteckning på försvaret, anser Lars-Ingvar Ljungman, kommunalråd i Vellinge och ordförande i Moderaternas valberedning, efter statsministerns inlägg i debatten om Sveriges försvarsförmåga.

– Det känns lite malplacerat, säger Ljungman till TT.

Han oroar sig för att försvarsfrågan, en tidigare moderat paradgren, är på väg att glida partiet ur händerna. Det finns en "viss spänning" i partiet om försvaret, enligt Ljungman.

Olika syn inom partiet på försvaret och hur mycket det får kosta skakade om i partiet redan under den borgerliga regeringens fyra första år vid makten. Motsättningar mellan finansminister Anders Borg och den dåvarande försvarsministern Mikael Odenberg (M), om resurser, ledde till att Odenberg avgick.

TT: Är det en strid som fortsätter?

– En viss spänning eller konfliktyta finns det i den här frågan, men sedan är det väl inte så att det hotar vår enighet. Det vore att grovt överdriva betydelsen. Men det är klart att det finns nyansskillnader som jag ser när jag möter väljare och medlemmar på det lokala planet, säger Ljungman.

– Det är en grundbult i vår retorik att hela landet ska kunna försvaras. Men hur är det egentligen med det?

– Försvaret är ett basalt, nationellt intresse för att kunna hävda vårt oberoende och vår säkerhet, säger Staffan Danielsson, Centerpartiets försvarspolitiske talesperson.

Danielsson, som också sitter i försvarsberedningen, säger att han inte har något stämmobeslut på att kräva mer pengar till försvaret. Och C står bakom de budgetbeslut som regeringen tagit om försvaret. Men framöver kan det behövas mer pengar till försvaret, enligt honom.

– Mycket talar för att Sverige behöver höja försvarsbudgeten framöver, säger han.

Sverige måste, inte minst, ta ansvar som det största landet i Norden och inte lägga avsevärt mindre på försvaret än grannarna.

Rolf K Nilsson, som var moderat ledamot i försvarsutskottet 2006-2010, tycker att Reinfeldts uttalande är "beklagligt och otroligt".

– Detta är en signal från regeringschefen till alla i uniform att det de sysslar med är ett särintresse.

– Man känner inte igen Moderaterna längre när det gäller försvarspolitiken.

Anders Björck, moderat försvarsminister 1991-1994, tycker att Reinfeldts uttalande skadar både Moderaterna och försvaret.

– Det gamla Moderata samlingspartiet stod för vissa saker, även om det inte var populärt. Man satte landets säkerhet högre än kortsiktiga vinster, säger Björck, som tycker att M hamnat på samma linje i försvarspolitiken som Vänsterpartiet och Miljöpartiet.

Mikael Oscarsson, Kristdemokraternas försvarspolitiske talesperson, säger att han inte riktigt vet hur statsministern resonerade när han talade om försvaret och särintresse.

– För oss kristdemokrater är det grundläggande att medborgarna kan förvänta sig ett skydd mot inre och yttre hot.

– Försvaret är inget särintresse, det är varje stats kärnintresse, särskilt i ett alliansfritt land, säger Allan Widman, Folkpartiets försvarspolitiske talesperson.

Widman påpekar dock att det är oklart vad Reinfeldt menar med särintresse. Han instämmer med statsministern att regeringen måste väga myndigheters olika krav på höjda anslag mot varandra.

– Samtidigt gör jag den bedömningen att det inte finns en långsiktig balans mellan resurser och uppgifter på försvarsområdet och att en anslagshöjning är oundviklig.

Mikael Odenberg, som var Reinfeldts förste försvarsminister och som avgick 2007 efter en konflikt med finansminister Anders Borg, säger i en skriftlig kommentar:

"Alla myndigheter kan rubriceras som särintressen men det blir samtidigt lite egendomligt, eftersom dessa särintressen ytterst är formulerade av uppdragsgivaren d.v.s. av regeringen. Om man däremot avser att det måste ställas höga krav på Försvarsmaktens och andra myndigheters ledning, ekonomistyrning, budgethållning och uppföljning så är det lätt att hålla med. För egen del kan jag bara konstatera att försvarspolitik kanske inte vinner några val men att det är svårt att frigöra sig från uppfattningen att skötseln av den är en väldigt grundläggande uppgift för en regering."

TT

Publisert: