Centern vill öppna gränserna

Stockholm. Centerpartiet öppnar för fri invandring till Sverige i förslaget till nytt idéprogram.

– Alla som vill ska kunna få skapa sig en framtid här, säger Per Ankersjö, ordförande i partiets grupp som utformar förslaget, till Aftonbladet.

Enligt Ankersjö är öppna gränser nödvändigt, bland annat på grund av brist på arbetskraft och flykten från den svenska glesbygden.

– Vissa delar av Sverige håller på att dö ut. Och det finns ett väldigt stort behov av arbetskraft i vissa typer av jobb som svenskar inte vill ha, säger Ankersjö.

Johan Hedin, migrationspolitisk talesperson i Centerpartiet, anser att fri invandring, där viseringskrav slopas och alla kan få uppehållstillstånd, är den enda vägen att gå på lång sikt.

– Det är inte trångt i Sverige. Det är klart att vi måste få till en massa reformer, framför allt på arbetsmarknaden för att folk ska komma in och kunna leva sina liv. Men frånsett det så finns det inget som hindrar att vi öppnar gränserna, tycker jag, säger han till TT.

TT: Har ni något stöd i regeringen?

– Jag tror att vi kan få med oss de andra allianspartierna, men det är naturligtvis viktiga reformer som ska till för att det ska kunna hända, säger Hedin.

Han tror att förslaget kommer att kunna vara kompatibelt med den fria rörligheten i EU.

– Vi har arbetskraftsinvandring redan som är ett litet steg på vägen. Men det bör gå att förena även med Schengensamarbetet.

Centerns förslag är positivt eftersom det kan nyansera migrationsdebatten, anser Andreas Johansson Heinö, statsvetare vid Göteborgs universitet.

– Sedan Sverigedemokraterna kom fram har det låtit som att det finns två alternativ. Och det är den bilden SD vill ge. De facto så är det redan en stor variation mellan de sju andra partierna i deras syn på migrationsfrågor, säger han.

Att C kommer göra verklighet av förslaget ställer han sig dock tveksam till.

– Det är bara små partier som kan kosta på sig att vara för fri invandring. Det är ingenting Moderaterna eller Socialdemokraterna någonsin skulle kunna göra eftersom de har anspråk på att sitta i regering och ta helhetsansvar, säger Johansson Heinö.

– Konsekvenserna, åtminstone kortsiktigt, skulle vara väldigt dramatiska. Sverige ingår i ett sammanhang där vi redan nu utmärker oss genom att ha en liberal migrationspolitik, både på arbetsmarknadsområdet och på flyktingområdet.

Förutsättningarna för att C:s förslag ska nå framgång inom det nuvarande regeringssamarbetet tycks små. Migrationsminister Tobias Billström (M) avfärdar förslaget.

– Det är ingen idé som jag och mitt parti förespråkar. Vi tycker att vi ska ha reglerad invandring i Sverige. Det är väldigt viktigt att vi har reglerad invandring så att vi vet vilka människor som kommer hit och under vilka omständigheter, säger Billström till TT.

– Det är en fråga som är direkt kopplad till dels kampen mot internationell brottslighet, dels vikten av att förhindra att människor blir exploaterade på den svenska arbetsmarknaden och naturligtvis frågan om vårt EU-medlemskap.

Han anser att den svenska migrationspolitiken redan är tillräckligt öppen och att det inte är aktuellt med att öppna upp för ökad arbetskraftsinvandring under den närmaste tiden.

– Jag ser inget behov av att göra reglerna ännu mer öppna eftersom de redan är så öppna som de gärna kan bli, säger Billström.

TT

Publisert: