Inrikes

Patolog i Linköping granskas

INRIKES

Linköping. En patolog vid Universitetssjukhuset i Linköping har sju gånger blivit lex Maria-anmäld för att ha missat olika former av cancer.

Sedan det kommit fram att en patolog på Sahlgrenska i Göteborg stängts av efter flera missar har många oroliga ringt till sjukhusets kristelefon.

Nu har chefsläkaren beslutat att alla prover som patologen undersökt det senaste året och där det finns tveksamheter plus ytterligare ett antal ska granskas på nytt, skriver Östgöta-Correspondenten.

Åtgärden är en direkt följd av uppmärksamheten kring en patolog i Göteborg som stängts av efter flera misstag.

Nyheten har också fått många oroliga att höra av sig till Sahlgrenska sjukhusets kristelefon. På onsdagen ringde ett 30-tal personer och sjukhuset beslutade att utöka öppettiderna till mellan klockan 08 och 18.

– Vi bedömer att vi har kapacitet nog att klara av mängden samtal. Det är både allmänna frågor, personer som undrar om de är en av de 27 och andra som undrar över provsvar de fått längre tillbaka i tiden, säger kommunikationschef Marielle Korend Larsson.

Till sjukvårdsrådgivningen i Linköping har enstaka patienter under förmiddagen hört av sig med frågor.

I Stockholm märktes inte någon ökad mängd samtal.

Socialstyrelsen kommer att utreda fallet vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg och även starta ett eget individärende gällande om läkaren ska få behålla sin legitimation.

– Det är förstås oacceptabelt att provsvar inte varit korrekta och det är viktigt att man på Sahlgrenska försäkrar sig om att det inte är fler provsvar som felbedömts. Det här ställer till en stor oro, säger Ralf Persson, sektionschef på Socialstyrelsens region sydväst.

Omfattningen av de felaktiga diagnoserna ger en vink om att rutinerna inte följts till fullo, bland annat ska dubbelgranskning av prover inte ha skett.

– Det kan, vilket det här fallet visar, få väldigt allvarliga konsekvenser. Utredningsarbetet får svara på hur detta kunde ske, säger Ralf Persson.

Socialstyrelsen ska utreda om de två uppmärksammade fallen är ett tecken på systembrister inom verksamhetsområdet.

– Jag har skickat ut en förfrågan inom min organisation för att få en ordentlig sammanställning. Genom åren har vi haft ett fåtal ärenden av samma art. Men myndighetens uppfattning, baserat på den kunskap vi har i dag, är inte att det här är ett stort riskområde, säger Per-Anders Sunesson, tillsynschef på Socialstyrelsen.

– Däremot känner vi till att det är en väldig brist på patologer, vilket i sig är en patientsäkerhetsrisk.

Han framhåller att regeringen precis tillsatt en utredning kring hur försörjningen av patologer ska se ut.

Båda de uppmärksammade fallen kommer att utredas av Socialstyrelsen.

– De är naturligtvis väldigt allvarliga. Skulle det visa sig att de beror på systembrister kommer vi agera från myndighetens sida för att säkerställa att det i möjligaste mån inte ska behöva inträffa på andra håll, säger Sunesson.

– Och visar det sig att det är en enskild yrkesutövare som är problemet får vi ta itu med det.

TT

Publisert:

Aftonbladet

/

Senaste Nytt

/

Inrikes