Digitala vårdbesök gratis för alla

Publicerad:

Vård. Alla i landet kan få gratis digitala primärvårdsbesök. Anledningen är att en e-hälsoaktör nu lagt sin bas i Södermanland där primärvården är gratis.

Ruschen mot digitala vårdtjänster har bara börjat, enligt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Vid årsskiftet tar bolaget Doktor.se över Vingåkers vårdcentral. Förutom fysiska vårdbesök erbjuds patienter i hela landet även digitala vårdbesök. Det fria vårdvalet gäller.

I Södermanland är primärvården gratis. Eftersom patientavgiften för digitala vårdbesök bestäms utifrån landstinget där bolaget är verksamt kan Doktor.se erbjuda digitala vårdbesök utan avgift, rapporterar Dagens Medicin.

– När Sörmland fattade beslutet om gratis primärvård var det inte utifrån perspektivet att det skulle komma digitala vårdtjänster, säger chefsekonom Annika Wallenskog på SKL till TT.

Var väntat

Martin Lindman, vd för Doktor.se, bekräftar för Dagens Medicin att bolaget vänder sig till patienter i hela landet. Före ett digitalt vårdbesök ska patienterna ha kontakt med en sjuksköterska för en första bedömning av vårdbehovet. Alla blir inte aktuella för digital vård; en del patienter måste fysiskt ta sig till en vårdcentral.

För Annika Wallenskog var det väntat att en e-aktör skulle etablera sig i ett län med gratis primärvård. En arbetsgrupp inom SKL studerar konsekvenserna av utvecklingen. Om några veckor samlar gruppen landstingens ekonomidirektörer angående de digitala vårdbesöken.

Även 1177?

SKL:s chefsekonom tror att marknaden för digital hälsa kommer att växa:

– Det finns en del landsting som bygger upp digitala besök också. Och man kan ju tänka sig att även 1177 innehåller en digital läkartjänst.

Telefon- och nättjänsten 1177 Vårdguiden ägs gemensamt av alla landsting och regioner.

TT: Så i princip har SKL inget emot att det blir gratis för alla?

– Vi säger så här: Om ersättningsnivån är rätt, och det här utnyttjas på rätt sätt, kan vi se att det är ett tillskott till vården. Men det är viktigt att det inte överkonsumeras vård bara för att det inte är någon avgift alls, svarar Annika Wallenskog.

Slår olika

Under året har SKL kraftigt sänkt ersättningen mellan det landsting där patienten är skriven och det landsting där den digitala vården sker. Ersättningen är nu 650 kronor enligt riksavtalet.

Doktor.se-konkurrenterna Min Doktor och Kry har förlagt sina verksamheter i Region Jönköping där patientavgiften är 250 kronor. Det innebär att andra landsting betalar 400 kronor till Min doktor och Kry för varje digitalt vårdbesök. Doktor.se kommer i stället att få 650 kronor.

Daniel Persson, affärsutvecklingschef på Min doktor, upplever en konkurrensnackdel och ser ett systemfel i dagens modell som han hoppas att SKL rättar till, skriver Dagens Medicin.

TT

Publicerad: