Terrorresenärer får statliga bidrag

Terrorism. Statliga bidrag, snabblån och penninginsamling via sociala medier används för att bekosta terrorresor, enligt en rapport.

– Jag tar inte in skattepengar för att finansiera terrorism, säger finansminister Magdalena Andersson (S) till TT.

Rapporten, som Försvarshögskolan gjort på begäran av Finansinspektionen, omfattar de omkring 300 individer som 2013-2016 rest till Syrien och Irak för att delta i strider, till exempel för Islamiska staten.

Rapportförfattarna konstaterar att förekomsten av statliga bidrag så som bostadsbidrag, barnbidrag, underhållsstöd och föräldrapenning har varit hög. För att kunna behålla bidragen även när individerna befinner sig i Irak och Syrien har det förekommit att man haft personer i Sverige som hanterat post och gjort annat som krävs för att ge sken av att man vistas i landet.

Magdalena Andersson reagerar starkt på uppgifterna.

– Detta är helt oacceptabelt. De pengar vi tar in som ska gå till studier eller bostadsbidrag ska naturligtvis gå dit och inte till terrorfinansiering, säger hon.

– Vi har vidtagit en del åtgärder och kommer att vidta ytterligare åtgärder. Jag utesluter inga åtgärder för att komma till rätta med det här.

Tar studielån

Rapporten betonar att det är "av yttersta vikt" att utreda om personer som misstänks vara stridande resenärer uppbär bidrag och även studielån. Lån för utlandsstudier har den fördelen för stridande resande att en stor del betalas förskott.

"Om statliga pengar går till terrorism är det helt oacceptabelt", säger gymnasieminister Anna Ekström (S) i en skriftlig kommentar.

Regeringen bereder nu ett förslag för att strama åt reglerna för studiemedel för utlandsstudier.

I rapporten nämns också enstaka fall där assistansersättning utnyttjats. Ur Skatteverkets 140 genomförda utredningar han man identifierat tre-fyra fall, i främst i Malmöregionen, där assistansbolag använts och där pengar ofta skickats utomlands.

Samlar in pengar

Även pengainsamlingar har använts för att finansiera resor till Irak och Syrien. Bland de resande från Sverige bedöms ett tiotal ha bedrivit någon form av systematisk insamling av pengar från andra personer före resan.

Den totala summan som resande stridande samlat in inför avresa har rört sig om från några hundra tusen upp till en miljon kronor. Pengarna förs ofta vidare till utländska konton som Skatteverket har svårt att följa.

– Det är en komplex verksamhet som omfattar många myndigheter och andra aktörer i samhället, säger finansmarknadsminister Per Bolund (MP), som anser att bättre samordning mellan privata och offentliga aktörer behövs.

Snabblån används

Även snabblån har använts för att finansiera resor. Skattverket uppger att cirka tio procent av dem som utretts lånat pengar från kreditinstitut, sannolikt utan avsikt att betala tillbaka pengarna.

– Bankerna måste se till att man inte ger krediter till de som inte har rent mjöl i påsen, säger Per Bolund.

Flertalet av dem som utnyttjat möjligheterna till snabblån har skickat parallella ansökningar till flera låneinstitut. Det vill finansmarknadsministern sätta stopp för.

– Man måste identifiera riskbeteenden. Samma mönster går igen, ser vi i rapporten. Då kan man identifiera de metoderna och agera när de används, säger han.

TT

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN