EU enat om skogen

Publicerad:

INRIKES

Skog. Årets stora skogskamp i EU är definitivt över sedan EU-parlamentet och medlemsländerna nu enats om hur skogen ska beräknas i klimatsammanhang.

De nordiska länderna gör tummen upp.

– Sverige äger fortfarande de skogliga frågorna. Vi kan vara nöjda, sammanfattar svenske EU-parlamentsledamoten Fredrick Federley (C) sedan torsdagens kompromissförhandlingar gått betydligt snabbare än väntat.

Även finländske kollegan Nils Torvalds (SFP) är nöjd.

"Resultatet acceptabelt både ur miljösynvinkel och för skogsindustrins framtid. Dags att öppna jaffan igen!", twittrar finlandssvenska Torvalds, som uppenbarligen tänker fira med klassisk finländsk läskeblask.

Frågan om LULUCF - systemet hur man beräknar vad skog, åkrar och annan mark bidrar med vad gäller både utsläpp och upptag av växthusgaser - har länge skapat strid mellan mer och mindre skogsrika länder i EU. De nordiska länderna har fått kämpa hårt för att få gehör för sin syn på skogsbruket.

I slutändan blev kompromissen ändå acceptabel för alla.

– Det gick ungefär som vi trodde - fast lite bättre, säger Fredrick Federley.

"Det här är ytterligare ett exempel på EU:s beslutsamhet att uppnå 2030-målen och göra Parisavtalet till verklighet", skriver EU-kommissionens klimatansvarige, Miguel Arias Cañete, på Twitter.

Bryssel, TT:s korrespondent

Publicerad: