UD anlitar ex-militär i Afghanistan

Publicerad:
Uppdaterad:

Stockholm. Privata säkerhetsföretag som säljer tjänster i konfliktzoner finns nu även i Sverige. Utrikesdepartementet anlitar ex-militärer för att skydda svenska ambassaden i bland annat Kabul.

I den afghanska huvudstaden får ambassaden hjälp med sin säkerhet av en "säkerhetskoordinator" och ett livvaktsteam från svenska företaget Vesper Group.

Säkerhetskoordinatörer från företaget finns även på ambassaderna i Bagdad i Irak och i Khartoum i Sudan. De är före detta svenska elitsoldater med internationell erfarenhet. Säkerhetskoordinatorn i Islamabad är dock en pensionerad pakistansk armémajor anställd av Vesper Group.

Miljöpartiets representant i försvarsutskottet, Peter Rådberg, tycker att det är obehagligt att privata säkerhetsföretag tycks ha en växande marknad i konfliktzoner som Afghanistan. Han befarar att det svenska företagets uppgifter kan öka i takt med att kriget eskalerar.

– Det här kan ju leda precis vart som helst, säger Rådberg.

Han hade helst sett att UD anlitat svensk militär eller polis.

Kommendörkapten Marcus Mohlin, vid Försvarshögskolan håller på med en doktorsavhandling om amerikanska säkerhetsföretags roll.

– Generellt uppstår problem först när de här företagen hamnar i en situation då de behöver använda våld. Frågan blir då vilken status deras anställda har i konflikten och vilka regler för våldsanvändande som gäller för dem och vilket ansvar de har. Det skulle kunna bli väldigt komplicerat, säger han.

Till skillnad från livvaktsstyrkan i Kabul är säkerhetskoordinatörernas uppdrag att vara rådgivare åt ambassadören, som är den ytterst ansvarige för säkerheten. Enligt UD handlar deras uppdrag om allt som har med de utsändas och ambassadernas säkerhet att göra, dock mera sällan om att eskortera ambassadpersonal, uppger UD:s säkerhetschef Harald Fälth i ett skriftligt svar till TT.

Internationellt sett har säkerhetsföretag som verkar i konfliktzoner fått dåligt rykte, framförallt på grund av amerikanska Blackwater, som i Afghanistan och i Irak anklagats för att skjuta först och fråga sedan. I flera fall har obeväpnade civila skjutits ihjäl.

Vesper Groups vd Mikael Svensson gillar inte att bli jämförd med Blackwater. Företaget vill vara ett svenskt alternativ med tydliga regler och uppförandekoder som bygger på FN-principer om när våld får användas.

Svensson hävdar att Vesper-personal aldrig kommer att vara kombattanter i en krigszon och uppger att man inte skulle tacka ja till sådana kontrakt som Blackwater hade med det amerikanska försvarsdepartementet i Irak.

Enligt Svensson innebär UD-uppdraget att Vesper-personal har diplomatisk immunitet, men uppger samtidigt att var och en är ansvarig för sina handlingar och att immuniteten kan hävas om någon begår en brottslig handling. Den ska då prövas i lokal domstol.

TT

Publicerad: