SDU får fler medlemmar

INRIKES

Stockholm. Motsättningen mellan Sverigedemokraternas partiledning och ungdomsförbundet SDU tycks inte ha missgynnat SDU. Enligt egna siffror har förbundet ökat med 45 procent under 2012, från 2 288 medlemmar förra året till 3 307 vid ingången till 2013.

Ökningen har varit som störst i Västmanlands län, Kalmar län och Kronobergs län. SDU:s ordförande Gustav Kasselstrand säger i en kommentar att ökningen visar att SDU är en attraktiv organisation för ungdomar. Målet är nu att vinna skolvalet 2014.

TT