M: Mer vildsvin i skolmaten

Stockholm. Under förra året sköts 98 000 vildsvin, motsvarande 2 900 ton vildsvinskött. Men bara 440 ton kom ut på den öppna marknaden, skriver de två moderaterna Johan Hultberg och Ulf Berg i en debattartikel i Svenska Dagbladet. Onödigt krångel ligger bakom, hävdar de och föreslår en rad regelförändringar.

Det räcker med en test för trikiner menar de, kravet på att köttet också måste passera en vilthanteringsanläggning bör slopas då det är krångligt och kostsamt för jägarna. Vidare bör länsstyrelserna lokalt få bestämma mer om utfodring, åtling och kameraövervakning av åtelplatserna.

Vildsvinen gör stor skada på åkrar och villatomter. För att stimulera till mer jakt vill de två öka efterfrågan på köttet inom den kommunala vården, skolan och omsorgen som serverar 4,5 miljoner måltider varje dag. "Varför inte införa en viltmåndag i de offentliga köken", skriver skribenterna.

TT

Publisert: