72-åringens gode man har 60 klienter

Publicerad:
Uppdaterad:

Stockholm. Den 72-åring som hittades inlåst i en städskrubb på ett äldreboende i Huddinge delar god man med 60 personer.

Att det kan vara så är en skandal, enligt Alzheimerföreingen som vill se nya regler.

Den gode mannen, en 48-årig företagare, tjänar över 600 000 kronor om året, skriver Metro.

– Vi kommer att kontakta 72-åringens gode man och begära in en förklaring. Det är inte meningen att någon ska ha 60-70 uppdrag, säger Kennet Öhlund, chef för överförmyndarförvaltningen i Stockholms kommun, till tidningen.

De senaste åren har antalet goda män och förvaltare ökat kraftigt.

Flera patient- och anhörigföreningar efterlyser hårdare regler kring hur många uppdrag en god man får ha - något som helt saknas i dag.

– Det är en skandal att en god man kan ha över 60 klienter. Det är förödande för den sjuke och stor risk att man inte får den hjälp man behöver, säger Alzheimerföreningens ordförande Krister Westerlund.

Frågan om hur många uppdrag en god man kan ha har utretts flera gånger, men lagstiftaren har valt att inte sätta någon absolut gräns.

– Ett ärende kan ta 24 timmar om dygnet för en god man, medan en annan kan ha tio ärenden och sköta det alldeles utmärkt, säger Eva von Schéele, förbundsjurist på Sveriges Kommuner och Landsting.

Att en ställföreträdare har 50-60 uppdrag kan låta mycket.

– Men då kan 30 av dem innebära att man bara bevakar en summa på en bank för att man inte hittat arvingen.

Även Autism- och Aspergerförbundet ser det som önskvärt med en begränsning i antal uppdrag.

– Många av våra medlemmar kan inte själva pocka på uppmärksamhet, utan initiativet måste komma från den gode mannen. Det kan vara lätt för en god man med 60 huvudmän att ignorera den som inte är så talför, säger förbundsjurist Hanna Jarvad.

Förbundet får då och då signaler om gode män som inte intresserar sig för sina huvudmän. Extra allvarligt kan det vara för den som saknar anhöriga och därmed är helt utlämnad till sin ställföreträdare.

– Då måste ju den gode mannen verkligen engagera sig, träffa personen, åka ut på besök, prata med personal. Det tar tid, säger Hanna Jarvad.

TT

Publicerad: