Inrikes

Saft riskfaktor för barnfetma

INRIKES

Linköping. Saft och låg fysisk aktivitet är riskfaktorer för fetma hos barn, en fetma som också tycks öka risken att utveckla diabetes.

Det här framgår av en ny avhandling vid Linköpings universitet. Doktoranden Karina Huus har studerat faktorer som bidrar till övervikt och fetma och ett eventuellt samband med mekanismer som kan leda till insjuknande i diabetes typ 1.

Materialet kommer från projektet Alla barn i sydöstra Sverige (ABIS), som omfattar alla barn födda i Blekinge, Småland, Öland och Östergötland mellan den 1 oktober 1997 och den 1 oktober 1999.

Studien visar bland annat ett samband mellan barnens och föräldrarnas BMI (kroppsmasseindex). Föräldrarnas utbildningsnivå har också betydelse.

Föräldrarna har även fått frågor om hur ofta deras barn fått vissa livsmedel när de var 2,5 respektive fem år gamla. Enligt ett pressmeddelande var saft det enda livsmedel där man kunde se ett samband med övervikt och fetma vid fem år. Gröt verkar däremot ha skyddande effekt.

Barnen försågs också med stegräknare för att man skulle få ett mått på deras aktivitet. Låg fysisk aktivitet visade sig då höra samman med minskad insulinkänslighet. Barnen producerade mer insulin och hade något förhöjd blodsockernivå. Det är faktorer som kan ha betydelse för att utveckla typ 1-diabetes.

TT

Publisert:

Aftonbladet

/

Senaste Nytt

/

Inrikes