Trafikverket missade 20 miljarder

Publicerad:
Uppdaterad:

INRIKES

Malmö. Felräkningar hos Trafikverket gör att 20 miljarder till järnvägsunderhåll inte finns. Ska siffrorna gå ihop måste växlar användas i 550 år, enligt utredare.

"Allvarligt", säger infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd.

För en månad sedan slog regeringen fast den nationella transportplanen, som satsar 522 miljarder på landets infrastruktur. Men interna dokument från Trafikverket visar att nästan 20 miljarder kronor saknas för järnvägsunderhållet, rapporterar SVT Östnytt.

– Det är inte bra att vi inte räknar rätt. Vi måste ju ha en stabil process där vi kan lita på siffrorna som kommer fram. Det tycker jag ska vara en självklarhet och jag förstår att man reagerar för det är stora belopp, säger Anna Lundman, chef för Trafikverkets verksamhetsområde Underhåll, till TT.

2013 upptäckte Trafikverkets experter att bara halva kontaktledningsnätet finns med i uträkningarna. Då hade de redan hunnit användas i underlaget för transportplan, men trots att felet upptäcktes innan den Nationella planen presenterades begärde Trafikverket aldrig mer pengar.

Ett annat fel handlar om felberäkningar av spår och spårväxlars livslängd. Enligt en utredare vid Trafikverket måste en spårväxel nu ha en medellivslängd på 550 år för att klara sig med de pengar som finns, skriver Östnytt.

I den aktuella planen ska 86 miljarder gå till järnvägen. Då fattas 19,5 miljarder.

"Jag ser allvarligt på de uppgifter som framkommit. Det måste vara en självklarhet att de underlag vi får från Trafikverket håller hög kvalité", skriver infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd (M) i ett mejl till TT.

"Jag förutsätter att Trafikverket ser över dessa uppgifter samt säkerställer att de har rutiner så att prioriteringar görs på rätt faktaunderlag."

– Det är ju anmärkningsvärt. Det rycker ju undan grunden för regeringens järnvägspolitik, säger Anders Ygeman (S), ordförande i riksdagens trafikutskott.

– Det är självklart så att Trafikverket har ett ansvar, men regeringen har ansvaret för att man har beslutat om den här underhållsorganisationen där allt är uppsplittrat på ett antal tusen kontrakt, där Trafikverket själva inte inspekterar järnvägens status eller kontrollerar entreprenörens arbete.

Trafikverket går nu igenom SVT:s material för att göra en egen bedömning av vilka belopp det handlar om.

– Siffran 20 miljarder är en siffra som SVT har summerat ihop utifrån våra tekniska underlag. Det är en betydligt mer komplex process än att man bara lägger ihop de här tekniska rapporterna rakt av, säger Lundman och fortsätter:

– Vi vet att det finns ett fel i och med den här felräkningen när det gäller kontaktledningar, som ligger på sex miljarder kronor.

TT: Hur ska ni undvika sådana här räknefel i fortsättningen?

– Vi måste jobba internt med att se över både rutiner och kvalitetssäkring.

TT

Publicerad:

ÄMNEN I ARTIKELN