Strömmingen mår fint - hummern sämre

INRIKES

Forskning. Strömming, sill och långa på tallriken får tummen upp. Värre ser det ut för gös, gädda och hummer. Det visar en genomgång av hur fisk- och skaldjursbestånden i våra svenska vatten ser ut.

Om läget ser bättre eller sämre ut för våra fiskar och skaldjur överlag går inte att säga, däremot kan man se förändringar för enskilda arter.

Det är tolfte året i rad som översikten, som skrivs av Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och ges ut av Havs- och vattenmyndigheten (Hav), presenteras, och i år finns några glädjande besked.

Långa, sill och strömming har alltså god status. Läget för siken längs Östersjökusten och i de stora sjöarna ser också bra ut, enligt ett pressmeddelande från Hav. Gösen i de stora sjöarna går det också bra för, och mängden torsk i Nordsjön ökar. Mängderna sej och rödspätta är "stabilt goda", skriver myndigheten.

"Mer bekymmersamt ser det ut för hummer, samt gädda och gös längs kusterna. Där har gös och gädda också har en viktig funktion att begränsa mängden småfisk", säger forskningsledare Johanna Mattila vid Institutionen för akvatiska resurser vid SLU, i pressmeddelandet.

Förekomsten av abborre skiljer sig åt mellan olika områden i landet. I vissa delar av norra Kvarken och Kalmarsund finns få abborrar och reproduktionen i ytterskärgården är svag.

Översikten baseras bland annat på uppgifter från forskning och rapporter från yrkesfisket och totalt ingår 41 fisk- och sju skaldjursarter.

TT