Tidigt föräldraskap kan vara negativt

Vetenskap. Ny forskning visar att vi skaffar barn vid samma tidpunkt i livet som våra föräldrar.

Och ett tidigt föräldraskap kan ha negativa effekter.

– Systemet är lite riggat, säger Johan Dahlberg, doktor i demografi.

Den fria utbildningen utjämnar inte olikheter mellan människor med olika sociala bakgrunder, visar forskning från Stockholms universitet.

– Det finns en risk att vi reproducerar ojämlikheter via ärvande av familjebeteenden, säger Johan Dahlberg doktor i demografi vid universitetet.

Hans forskning visar att det finns starka tecken på att familjebeteende, vid vilken ålder vi skaffar barn, till stor del beror på social bakgrund. Om ens förälder skaffar barn vid en tidig ålder är sannolikheten stor att barnet gör likadant.

Fenomenet kan delvis förklaras med att barn till högutbildade själva läser vidare och därför skaffar barn senare. Men effekten finns kvar även om man tar hänsyn till individens egen utbildning. Och Johan Dahlberg menar att ett tidigt föräldraskap kan ha flera negativa effekter.

– Ett tidigt föräldraskap innebär att man kanske inte får samma karriärs- och löneutveckling som någon som skaffar barn senare, säger han.

TT