Barnbidrag på väg bli jämställt

Ekonomi. Lagändringen om delat barnbidrag har fått rejäl effekt.

Men det är fortfarande en bit kvar innan barnbidraget är helt jämställt.

Den 1 mars 2014 infördes att föräldrar till barn födda från det datumet automatiskt får delat barnbidrag om de har gemensam vårdnad. Vill föräldrarna att bara mamman eller pappan ska ta emot det kan de välja att överlåta hela bidraget till ena föräldern.

Och lagändringen har fått effekt.

För föräldrar med barn födda månaden innan ändringen genomfördes är det tre procent som delar lika på barnbidraget, visar en avläsning som Försäkringskassan gjorde i maj i år.

För dem med barn födda månaden efter lagändringen är det 54 procent som delar lika.

– Det är ett steg mot ett mer jämlikt föräldraskap, säger Niklas Löfgren, familjeekonomisk talesperson vid Försäkringskassan.

Men en stor andel av föräldrarna väljer att överlåta hela summan till ena föräldern. I de allra flesta fallen är det till mamman. Och det är ett tecken på att det fortfarande oftast är kvinnorna som ansvarar för hushållskassan i familjerna.

– Det är lätt att göra den tolkningen när man ser att de allra flesta som ändrar gör det så att kvinnan får hela beloppet, säger Niklas Löfgren.

TT