Nikotin påverkar hjärnan hela livet

Publicerad:
Uppdaterad:

Forskning. Det är svårt att sluta röka. Och det handlar inte bara om viljan.

– Nikotinet ger långvariga förändringar på hjärnan, där vissa effekter bara blir värre och värre med tiden, säger Julia Morud Lekholm, doktorand inom beroendemedicin vid Sahlgrenska Akademin i Göteborg.

Ett forskarteam har studerat hur råttor reagerade när de inte längre fick nikotin. Man upptäckte att långt efter den förväntade abstinensen så dök det upp nya beteenden. Något man tidigare inte varit medveten om.

– Vi såg hur signaleringen i hjärnans belöningssystem förändrades, säger Julia Morud Lekholm som leder studien.

Kaskad av effekter

– Nikotinet tycks skapa en kaskad av effekter som bara blir värre och värre med tiden, ett slags drogminne. Effekterna är troligen livslånga.

Råttorna började ta risker som under naturliga förhållanden skulle försatt deras liv i fara. Ett risktagande som helt saknades hos kontrollgruppen. Försöken upprepades flera gånger med samma resultat.

Nervkretsarna i hjärnans belöningssystem är mycket lika hos råttor och människor. Observationerna tros därför ha giltighet också på människan.

Försvagad impulskontroll

Slutsatsen blir att den som brukar nikotin får en försvagad impulskontroll. Och det finns ingen skillnad på om man röker och snusar. Man tänker inte efter lika mycket, man har ett ökat risktagande. Och det blir det svårare att handskas med utmanade situationer i vardagen.

Därför är det också svårare att stå emot impulsen av att vilja röka igen.

– Det finns också en koppling mellan rökning och att använda andra droger senare i livet. Till exempel dricker rökare ofta större mängder alkohol, säger Julia Morud Lekholm.

Livslång kamp

Särskilt orolig är hon för tonåringar. Många börjar röka eller testa snus i tonåren. Under den perioden har man redan en försämrad impulskontroll. Nikotinet kan spä på det ytterligare.

– Att försöka få ungdomar att inte testa nikotin tycker jag är något man borde vara ännu tydligare med, menar Morud Lekhom.

Forskningen ger också en ökad förståelse för hur svårt det är att sluta röka eller snusa.

– Det är jättesvårt att klara av att stå emot suget under lång tid. säger Morud Lekholm.

– Det är en livslång kamp.

TT

Publicerad:

ÄMNEN I ARTIKELN