Datainspektionen fick rätt om journaler

INRIKES

Vård. Det var rätt av Datainspektionen att kräva av Region Uppsala att ta bort ombuds direktåtkomst till patientjournaler via nätet, konstaterar Högsta förvaltningsdomstolen. Med ombud avses anhöriga eller andra.

När Datainspektionen begärde att ombudsfunktionen skulle tas bort överklagade Region Uppsala beslutet. Efter flera överklaganden anser nu sista instans, Högsta förvaltningsdomstolen, att Datainspektionen gjorde en korrekt bedömning. Enligt domstolen ersätter den enskildes samtycke inte den personuppgiftsansvariges skyldighet att leva upp till grundläggande krav som gäller vid behandling av personuppgifter.

TT