WWF: Knepigt hitta svensk ekoskinka

INRIKES

Jul. Det råder ingen brist på svensk julskinka i år. Men den som vill äta ekologisk sådan får leta, visar Världsnaturfonden WWF:s granskning.

Organisationen har under december stämt av skinkutbudet hos 136 restauranger, livsmedelsbutiker och färjerederier i hela landet. Och det är svenska varor som dominerar totalt, få säljer importerad julskinka. Svenska grisar, även de som inte föds upp ekologiskt, har det generellt bättre än sina artfränder på många andra håll.

– Det är en tydlig skillnad mellan svensk skinka och mycket av den importerade. Men det är ändå som en trappstege, den ekologiska skinkan har en tydligt högre miljöprestanda, säger WWF:s matexpert Anna Richert till TT.

Men att hitta sådan ekoskinka är "på tok för svårt", konstaterar WWF.

Bland restaurangerna erbjöds svensk EU-ekologisk eller KRAV-märkt julskinka på ett av sju julbord. Bland de undersökta livsmedelkedjorna låg andelen på mellan 15 procent hos Coop och drygt 2 hos Lidl. På kryssningsfärjornas julbord fanns ingen ekologisk skinka alls, enligt WWF:s undersökning.

– När grisarna äter ekologiskt foder driver det på en omställning i hela lantbrukssektorn. Det blir som ringar på vattnet, säger Anna Richert.

TT