Konflikt ger näring åt antisemitism

INRIKES

Mellanöstern. Israel-Palestinakonflikten är inte orsaken till dagens antisemitism, utan fungerar snarare som näring åt antijudiska strömningar.

– Den erbjuder en möjlighet att politiskt exploatera antisemitismen, säger idéhistorikern Henrik Bachner.

Antisemitismen är en månghundraårig företeelse som historiskt sett fått bränsle av olika konflikter och kriser och använts i politiska syften.

– Det är också så vi bör se den i dag: konflikten i Mellanöstern är inte orsaken, däremot kan den fungera som en triggerfaktor, säger Henrik Bachner.

Antisemitismen är vida utbredd i Mellanöstern och delar av arabvärlden, där auktoritära regimer använt antijudisk propaganda och konspirationsteorier för att avleda uppmärksamhet från interna nationella problem i syfte att avleda socialt missnöje hos befolkningen.

– Ofta har man utmålat judar som bakomliggande orsak.

Inte isolerat problem

Henrik Bachner anser att det är en delförklaring till att antisemitiska uppfattningar ibland figurerar hos människor med rötter i Mellanöstern och arabvärlden. Samtidigt understryker han noga vikten av att inte generalisera.

– Det här är frågor högerpopulistiska grupper gärna exploaterar för att misstänkliggöra muslimer i Sverige. Men antisemitism i Sverige är inte något som är isolerat till Malmö eller till grupper med rötter i Mellanöstern. Tvärtom finns problematiska föreställningar om judar inom olika grupper och opinioner i Sverige.

En verklig konflikt

Men de mest extrema formerna existerar inom högerextremism och inom islamistisk extremism. Inom dessa ytterligheter bärs antisemitismen fram av konspirationsteorier, liknande den inom nazistisk mytbildning - föreställningen om hemlig världsomspännande judisk överhöghet. Men Henrik Bachner pekar ut en viktig skillnad när det gäller Mellanöstern.

– Där får antisemitismen också näring av en faktisk konflikt med Israel - ett land som definierar sig som en judisk stat och där konfliken är reell. Den konflikten saknades helt i 30-talets Europa under nazisteran. Där fanns ingen judisk part som nazisterna låg i konflikt med. Antisemitismen i Tredje riket byggde helt på fantasier.

TT