Inrikes

Fyra åklagare av tio otrygga

INRIKES

Stockholm. Fyra åklagare av tio känner sig otrygga i arbetet och en fjärdedel har utsatts för våld, hot eller trakasserier.

Det framgår av en enkät som akademikerförbundet Jusek gjort bland sina medlemmar.

Enkäten gick ut till anställda inom åklagarmyndigheten, polisen och domstolarna.

Man frågade också om arbetsgivaren gjort något för att förebygga våld, hot och trakasserier. Bland åklagarna svarade 71 procent ja på den frågan, bland de domstolsanställda 65 procent och hos polisen 51 procent.

Inom polisen hade 35 procent erbjudits samtalskontakt med kurator, läkare, psykolog eller annan specialist. Motsvarande siffra för åklagarna var 14 procent och för de domstolsanställda nio procent.

Jusek ser allvarligt på hot mot personal inom rättsväsendet, som ytterst betraktas som hot mot rättssamhället och demokratin. Bland de åtgärder som föreslås för att förebygga olika former av hot är ökat stöd till hotad personal, ombyggda lokaler samt fler säkerhetsbågar och ordningsvakter.

Enkäten presenterades på tisdagen på Juriststämman.

TT

Publisert:

Aftonbladet

/

Senaste Nytt

/

Inrikes