Kraftig ökning av fetmaoperationer

Publicerad:
Uppdaterad:

Stockholm. Antalet fetmaoperationer i Sverige har tiodubblats på tio år, från drygt 500 till nära 5 000. Men trycket är fortsatt stort på sjukvården och väntetiderna är långa, skriver Svenska Dagbladet.

Allt fler landsting skjuter till nya pengar för att korta köerna och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tillsatt en arbetsgrupp för att bland annat ta fram gemensamma riktlinjer för fetmaoperationer.

Göran Stiernstedt på SKL räknar med att det kan bli aktuellt med cirka 7 000 operationer per år de närmaste åren. Ingmar Näslund, Örebrokirurg som länge förespråkat fetmaoperationer, tror att behovet snarare är mellan 10 000 och 15 000 operationer per år.

TT

Publicerad: