Inget åtal mot svenska soldater

Publicerad:
Uppdaterad:

Stockholm. Det blir inget åtal mot svenska soldater efter dödsskjutningarna i Afghanistan den 7 februari, då två svenska officerare och deras tolk dödades. Beskedet om att förundersökningen läggs ner lämnades i dag av chefsåklagare Krister Petersson vid internationella åklagarkammaren.

Den tekniska utredningen visar att svenska soldater träffats av ett antal projektiler. Samtidigt bedömer åklagaren att det är svårt att bedöma vilken kaliber de olika projektilerna haft.

– De svenska soldaterna har träffats av flera sorters ammunition men vi kan inte med säkerhet säga vilken kaliber de haft eller vilka vapen de avlossats ifrån, säger Krister Petersson.I en av de svenska officerarnas skyddsväst fanns rester av en svensk kula, enligt Försvarets sajt.

Åklagaren skriver i beslutet att "händelseförloppet synes ha varit mycket snabbt och innefattat livsfara för samtliga soldater på platsen. Någon tid för längre överväganden eller begrundanden har inte funnits för de inblandande".

Krister Petersson gör bedömningen att "det finns ingenting som tyder på att någon av soldaterna på platsen har brutit mot någon säkerhetsföreskrift eller order, inte heller att de varit försumliga på ett straffrättsligt relevant sätt i övrigt. Genom utredningen har heller inte med tillräcklig grad av säkerhet kunnat visas att det varit svenska projektiler som orsakat dödsfallen", skriver åklagaren.

Även överste Christer Tistam, förbandschef för den svenska Afghanistanstyrkan FS18 vid den aktuella perioden, deltog vid dagens pressträff.

– De soldater som agerat på platsen har förmodligen hindrat andra svenskars död, sade Tistam.

Han välkomnar "att svenska myndigheter nu har utrett händelsen så långt det har gått och att de inblandade soldaterna fått kvittot på att de räddat flera liv".

Försvaret ska nu analysera åklagrens utredning och, om så krävs, komplettera den egna utredningen som väntas bli klar i början av hösten.

TT

Publicerad: