Ny läroplan ger mer styrning

Publicerad:
Uppdaterad:

Stockholm. Utbildningsminister Jan Björklund (FP) presenterade i dag den nya läroplanen för grundskolan som sätter tydligare mål både för lärare och elever. Läroplanen slår fast att eleverna har rätt till strukturerad, lärarledd undervisning.

I årskurs nio kommer det att finnas kunskapskrav enligt den nya betygsskalan A-E, och F är underkänt. Om riksdagen fattar beslut om betyg från årskurs sex kommer kunskapskrav att gälla även där.

Den gamla läroplanen från 1994, som också var en produkt av en borgerlig regering, gick för långt i valfrihet och decentralisering, enligt Björklund. Den var också för luddig och hade alldeles för många mål.

Resultatet blev stora variationer i betygssättningen mellan olika skolor och olika delar av landet.

Nu stärks den nationella styrningen.

– Det blir mer nationellt likvärdigt, säger Björklund.

I debatten har det varnats för att det blir svårare för elever att få godkänt eller betyget E med den nya läroplanen. Men det är inte avsikten, säger Björklund.

Under hösten ska Skolverket fastställa kunskapskrav för årskurs 3, 6 och 9. I årskurs 3 kommer det att finnas kunskapskrav i svenska, svenska som andraspråk, matematik samt i natur- och samhällsorienterade ämnesgrupper.

I regeringens beslut finns bara en viktig förändring jämfört med Skolverkets förslag - att kristendomen får behålla sin särställning. Enligt Skolverkets förslag skulle de fem världsreligionerna behandlas lika.

– Vi behåller den ordning som finns i dag. Kristendomen är en del av vårt kulturarv, som påverkat vårt land så otroligt mycket mer än andra religioner, säger Björklund och drar paralleller till att eleverna läser mer om Sveriges historia än andra länders, mer om svenska landskap än andra länders geografi.

– Det är inte möjligt att göra samma djupgående studier av alla religioner, säger han.

Den nya läroplanen införs successivt från och med hösten 2011.

TT

Publicerad: