Brottsmisstanke på FOI ger tidsfrist

Publicerad:

Stockholm. Brott kan ha begåtts när Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) försökte sälja tjänster på försvarsområdet till Saudiarabien. I den för regeringen allt jobbigare affären har FOI nu polisanmält sig själv, vilket ger regeringen en tidsfrist.

– Man köper sig tid genom att en rättslig process drar i gång. Då kan alla andra utredningsinitiativ och alla frågor om klargöranden skjutas upp, säger Wilhelm Agrell, professor i underrättelseanalys vid Lunds universitet, till TT.

Brottsmisstankarna uppstod när FOI på försvarsdepartementets begäran utredde hur bolaget SSTI bildades för att hjälpa Saudiarabien bygga en vapenfabrik. Frågorna var om myndigheten varit delaktig i bildandet eller driften av SSTI och hur finansieringen gick till. Att starta aktiebolag kräver minst 100 000 kronor.

Nu misstänker FOI att brott kan ha begåtts i myndighetens verksamhet. Ärendet har överlämnats till åklagare och förundersökning har inletts. Ett par FOI-medarbetare har fått ändrade arbetsuppgifter i väntan på förundersökningen.

Det är vice chefsåklagare Agneta Hilding Qvarnström vid åklagarkammaren för säkerhetsmål som leder förundersökningen. Hon vill inte ge några kommentarer alls om utredningen.

– Jag säger ingenting nu eftersom förundersökningen är i sin linda, säger Hilding Qvarnström till TT.

FOI:s generaldirektör Jan-Olof Lind ville i dag inte låta sig intervjuas utan uttalade sig bara i ett pressmeddelande.

"Det finns nu ett beslut från åklagaren om att inleda förundersökning och jag vill inte påverka eller föregripa denna med några uttalanden",heter det i Linds uttalande.

Också försvarsminister Sten Tolgfors kommenterade brottsmisstankarna skriftligen:

"Att FOI funnit grund för anmälan till rättsvårdande myndigheter är anmärkningsvärt och visar att det var riktigt att anmoda FOI att utreda frågan ytterligare".

" Som jag sa på pressträffen för ett par veckor sedan så gav uppgifter om företaget anledning till frågor. Jag välkomnar att en prövning nu sker. Vad som hänt i FOI ska nu utredas av åklagaren och förundersökningssekretess råder", fortsätter Tolgfors.

Agrell utesluter inte att det kan finnas politiskt intresse av att en polisanmälan blir gjord. Han påpekar att affären blivit jobbig för regeringen och att den fortsatt att växa. Förundersökningssekretessen stränga krav om tystnad kan då ge en hjälpande hand.

– Det ger de inblandade möjlighet att säga "inga kommentarer", så länge förundersökningen pågår, säger Agrell.

Misstankarna skulle kunna röra finansieringen av bildandet av SSTI. Enligt Sveriges Radios Ekot ska pengarna ha kommit från statskassan. Ekot, som avslöjade affären för några veckor sedan, har beskrivit SSTI som ett bulvanföretag som i stället för FOI skulle leda projektet med en anläggning för att renovera anti-tankvapen i Saudiarabien. Orsaken ska ha varit att det blivit politiskt känsligt att låta myndigheten FOI ha en framträdande roll.

FOI beskrev 2009 för regeringen SSTI som ett "fristående, privatägt svenskt företag, men det har genom flera personer en koppling till FOI."

När bolaget registrerades 2009 var FOI:s dåvarande internationella samordnare Dick Sträng firmatecknare. Han slutade på FOI 2010.

Sträng säger till TT att han inte känner till något om någon förundersökning. Han har inte delgivits misstanke om något brott.

TT

Publicerad: