Regeringen anklagas för cynism

Publicerad:
Uppdaterad:

Stockholm. Regeringen har en cynisk inställning till unga mopedförare, anser experter och företrädare för myndigheter och försäkringsbolag.

Regeringen tycks ta lätt på att mopedolyckorna ökar dramatiskt bland ungdomar, hävdar sex debattörer i Dagens Nyheter. Bakgrunden är att regeringen enligt dem inte vill höja åldersgränsen för klass 1-moped till 16 år och inte heller vill kräva registreringsskyltar på alla mopeder.

"Vi kan inte se annat än att bristen på nödvändiga lagskärpningar är uttryck för en vilja att tillfredsställa så många särintressen som möjligt och uppnå konsensus till varje pris. Detta är cyniskt eftersom fler och fler femtonåringar kommer att skadas svårt eller dödas så länge inga skärpningar kommer till stånd", skriver bland andra vd:n för Folksam Anders Sundström och Astrid Linder, forskningschef på Statens Väg-och Transportforskningsinstitut, i Dagens Nyheter.

Artikelförfattarna hänvisar till forskning som visar att en 16-åring är betydligt mer mogen än en 15-åring.

"Åldersskillnaden på ett år kan till exempel vara en skillnad i förmåga till impulskontroll, som kan orsaka svåra skador eller döden för en ung mopedist", skriver de.

TT

Publicerad: