Inrikes

Mjölk från Öland salmonellatestas

INRIKES

Borgholm. All mjölk som produceras på Öland ska salmonellatestas innan den når mejeriet.

Åtgärden är ett försök som dragits igång av Jordbruksverket sedan en ny, enkel metod att testa mjölken tagits fram i Danmark. När mjölkbilen kommer tas prover som visar om det finns antikroppar mot salmonella.

Att verket valt just Öland som försöksområde beror på att ön är ett så väldefinierat område. Dessutom har Öland historiskt sett drabbats av salmonella varje år, rapporterar Sveriges Radio Kalmar.

De öländska bönderna kommer att informeras om försöket under möten på måndag och tisdag. De ska då också få information om djursjukdomen blåtunga, sedan en ko i trakten av Vimmerby påträffats med smitta som den sannolikt förvärvat på Öland.

Den gångna veckan utvidgade Jordbruksverket spärrområdet för blåtunga med hela Blekinge och Kronobergs län och delar av Jönköpings och Kalmar län inklusive Öland.

I spärrområdet har närmare en miljon nötkreatur vaccinerats mot blåtunga.

TT

Publisert:

Aftonbladet

/

Senaste Nytt

/

Inrikes