ÖB varnar för ökad konfliktrisk

Försvar. ÖB Micael Bydén varnar för ökad risk för konfrontation i Sveriges närområde.

Han pekar också på att Ryssland visat upp en förmåga att kunna slå till snabbt.

Den relativt nytillträdde överbefälhavaren Micael Bydén höll sitt första tal på Folk och försvars årliga konferens i Sälen. Han betonar att man inte ser något direkt militärt angreppshot mot Sverige, men varnar samtidigt för konflikter i vårt närområde.

– Vi ska vara medvetna om att vi löpande utsätts för underrättelseinhämtning och påverkanskampanjer. Vi vet också att områden i vårt närområde, Östersjön och i växande omfattning Arktis, utgör friktionsytor mellan Ryssland och väst, säger Bydén.

– Detta ökar risken för konfrontationer i vår omedelbara närhet.

Större dynamik

Bydén pekar också på att Ryssland fortsatt sin militära upprustning och att dess militär i Syrien under hösten visat upp en förmåga att slå till mot mål utanför landets gränser med flyg- och sjöstridskrafter och med kryssningsrobotar.

– Det här belyser att ett angrepp skulle kunna ske under mycket korta tidsförhållanden även i vårt eget närområde.

Bydén har inlett arbetet med att genomföra riksdagens försvarsbeslut. Under 2016-2020 ökar försvarsanslagen med 10,2 miljarder vilket är ett "trendbrott", enligt ÖB.

Försvarets operativa förmåga ska öka successivt. Enligt ÖB pågår nu en intensiv och avancerad övningsverksamhet och bemanningen av krigsorganisationen är "i allt väsentligt uppfylld" även om en brist på tidvis anställda soldater har fått fyllas med värnpliktsutbildade.

Incidentberedskap

ÖB hävdar också att incidentverksamheten ökat med 50 procent de senaste två åren.

– Vi har ständigt flyg-, marin- och markstridskrafter med tillhörande ledning och logistik i beredskap för att kunna identifiera hot och vid behov ingripa mot kränkningar, säger han.

– Kostnaden för att angripa Sverige ska vara orimligt hög.

Samtidigt som försvaret ökar sin operativa förmåga så fördjupar Sverige sitt militära samarbete med andra länder och med Nato.

Nytt avtal

På torsdag undertecknas ett nytt samförståndsavtal för fredstid med Natolandet Danmark. Avtalet handlar bland annat om att utbyta information och dela lägesbild över vad som händer i Öresundsregionen.

– Det handlar också om att använda varandras hamnar och flygbaser, samt förberedelser för att under vissa förutsättningar kunna ha tillgång till varandras territorium, säger försvarsminister Peter Hultqvist (S).

Sverige har ett liknande avtal med alliansfria Finland.

– Där har vi gått vidare och tittar också på scenarier bortom fredstida förhållanden, säger Hultqvist.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM