Systematisk stöld bör straffas mer

Publicerad:
Uppdaterad:

Brott. Regeringen bör göra mer för att komma åt systematiska stölder hos företagare och på landsbygden, anser en majoritet bestående av de borgerliga partierna och Sverigedemokraterna i riksdagens justitieutskott. Utskottet begär också att regeringen ska fundera på att införa en ny brottsrubricering, systematisk stöld, och se över den så kallade straffrabatten.

Regeringspartierna var inte med på beslutet eftersom de hävdar att regeringen redan arbetar med frågan.

Utskottet begär också att regeringen ska se över lagarna för så kallad hedersrelaterad brottslighet för att öka antalet åtal för, och motverka, sådana brott. Utskottet anser att individuella fri- och rättigheter är universella och inte ska kunna inskränkas utifrån motiv som har med kultur eller tradition att göra.

Ett enigt utskott vill att regeringen utvärderar om de skärpta straffen för kvinnofridskränkning har givit effekt.

TT

Publicerad: