FOI varnar för ökad rysk militär förmåga

INRIKES

Försvar. Ryssland har en mer kraftfull militär kapacitet än tidigare. Det konstaterar FOI i en ny rapport om den ryska militära förmågan.

– Rapporten bekräftar väldigt mycket av det vi har känt på oss, säger försvarsminister Peter Hultqvist (S).

FOI utgår nu från antagandet att Ryssland tar initiativet till att använda militärt våld. "Vi ser ett allt mer auktoritärt Ryssland som prioriterar försvarssatsningar" konstaterar docent Gudrun Persson, som projektlett det tvååriga arbetet.

I rapporten konstaterar FOI att Rysslands väpnade styrkor utvecklats från att främst kunna hantera interna konflikter i det forna Sovjetområdet till en organisation och struktur som kan hantera storskaliga operationer även utanför detta område.

Tar initiativet

"Ryssland har ett mer kraftfullt militärt tvångsmaktsverktyg än tidigare", konstateras det i rapporten.

"Vi har ändrat ett grundläggande antagande i denna utgåva jämfört med tidigare år. 2013 bedömde vi den ryska militära handlingsfriheten utifrån förutsättningen att Ryssland skulle svara på ett uppkommet hot med lite tid till förberedelser. I ljuset av de senaste årens utveckling, bedömer vi de tillgängliga resurserna för militära operationer utifrån antagandet att Ryssland tar initiativet till att använda militärt våld", konstaterar Fredrik Westerlund, säkerhetspolitisk analytiker vid FOI och en av totalt åtta experter som författat rapporten.

Anti-amerikanism

– Vi har ju sett att man är beredd att använda militära medel för att nå politiska mål, även när det strider mot folkrätten, vilket vi sett i Krim, säger Peter Hultqvist.

Ryska militärstrategiska tänkare ägnar uppmärksamhet åt en mängd icke-militära medel, det som ibland kallas hybridkrigföring. Försvarsutgifternas andel av BNP i Ryssland har ökat från 3,6 procent år 2005 till 5,4 procent 2015. Politiskt prioriteras försvarsutgifter före andra utgiftsposter i budgeten.

Den säkerhetspolitiska utvecklingen fortsätter att präglas av anti-amerikanism, patriotism och ett auktoritärt politiskt system i Ryssland, konstaterar rapporten.

TT