Lite gift i våra grönsaker och frukter

INRIKES

Livsmedel. Grönsaker på den svenska marknaden är inte täckta med gift. I sökandet efter rester av bekämpningsmedel står sig frukt och grönt på våra butikshyllor väl. Det visar Livsmedelsverkets årliga kontroll.

Frukt, bär, grönsaker, spannmål, barnmat, juice, oljor, konserverad mat samt smör och hönsägg har undersökts och får återigen godkänt.

"Det är glädjande att trenden från tidigare år med låga halter av bekämpningsmedel håller i sig. Målet är naturligtvis att det över huvud taget inte ska finnas halter över gränsvärdena i maten", säger Petra Foghelberg, toxikolog på Livsmedelsverket, i ett pressmeddelande.

Totalt analyserades 1 922 prov och 25 av dessa överskred EU:s gemensamma gränsvärden. Samtliga 25 fanns i konventionellt odlade produkter, alltså inte ekologiska.

Russin, ris och äpplen är några exempel på produkter där Livsmedelsverket hittat överskridna gränsvärden.

TT