Nya regler väntas för hummerfiske

Hummer. I gryningen på måndagen startar årets hummerfiske på västkusten. Men det pågår också en översyn av reglerna för fisket. Sannolikt kommer de att skärpas på något sätt - kanske redan till nästa år.

Det svenska beståndet av hummer är inte så stort som det borde, och som det varit för många år sedan. Den slutsatsen har havsforskare dragit bland annat med hjälp av fångstrapporter och fiskedagböcker.

Mot den bakgrunden deklarerade Havs- och vattenmyndigheten (Hav) för ett år sedan att reglerna för fisket behöver ses över. Nu har man kommit en bit på vägen. Samråd med fiskare står först på agendan.

– Vi har pratat med yrkesfiskare som tar upp hummer i större omfattning. Nu vill vi nå ut till fler fritidsfiskare. Vi funderar på att bjuda in allmänheten till öppna samtal på några platser längs kusten, säger Martin Rydgren, utredare vid enheten för fiskereglering på Hav.

Enighet

Hans bild är att det finns en enighet om att fisket kan behöva regleras hårdare, för hummerbeståndets skull. Rydgren utgår från att det blir förändringar, om inte till nästa år så senare. Det finns flera åtgärder att välja bland.

Forskarna har i första hand pekat på att för små humrar fiskas upp. Om minimimåttet över ryggskölden höjs från 80 till 90 millimeter kan alla honor hinna bära ägg minst en gång.

En sådan ändring skulle minska den tillåtna fångsten på kort sikt, men i ett längre perspektiv ge fler stora humrar.

– En annan möjlighet är förkorta fiskesäsongen, antingen i början eller i slutet, säger Martin Rydgren.

Färre redskap?

Hummern är idag fredad från första maj till slutet av september. En senare fiskestart skulle ha fördelen att de temperaturkänsliga humrarna inte lyfts upp från sin svala bottenmiljö till ljummet ytvatten och septembervärme.

Man kan även tänka sig att begränsa antalet redskap för varje fiskare.

TT