Minnesordet gör comeback på nätet

INRIKES

Döden. Minnesordet gör comeback efter att ha varit otrendigt i 30 år. Det blir även vanligare att skriva sina egna minnesord innan man dör, enligt Sveriges Begravningsbyråers Förbund.

Minnesord, en beskrivning av en människas liv som publiceras i tidningen efter att man dött, började försvinna ur tidningarna för ungefär 30 år sen. Men på senare år har de börjat återuppstå på nätet, menar Ulf Lernéus, förbundsdirektör på Sveriges Begravningsbyråers Förbund.

– Ingen skulle vara bättre än någon annan, men nu är folk intresserade av minnesord igen. Man kan se det på digitala minnesrum där man skriver ner någons levnadsberättelse, de har en enorm trafik, säger han.

Egna ord

Minnesrummet och familjesidan är exempel på stora sidor där man kan skriva minnesord om en bortgången anhörig, men det är också vanligt att upprätta egna sidor, till exempel på Facebook.

– Vänner och familj kan lägga en sista hälsning. När de här tjänsterna finns, blir de såklart vanligare. Nya forum ger nya utrymmen att skriva helt enkelt, säger Peter Göransson, marknadschef på Fonus.

Sedan ett par år tillbaka kan man fästa en QR-bricka, en sorts digital streckkod, på gravstenar. På så sätt kan man komma åt minnessidorna och vad folk skrivit om den avlidna via mobilen.

Ingen QR-succé

– Hur många gånger har man inte gått förbi en gravsten och tänkt att man skulle vilja veta mer om en person? säger Ulf Lernéus.

Men enligt både Lernéus och Peter Göransson på Fonus har QR-tekniken inte slagit igenom ännu.

– Oerhört få väljer att sätta en QR-kod på gravstenen, säger Peter Göransson.

Något som däremot blivit något av en trend är att själv skriva sina sista ord till eftervärlden.

– Många skriver ner önskemål om sin framtida begravning och för ungefär tre år sedan började vi få förfrågningar om varför man inte kunde skriva ner sin egen levnadsberättelse för publicering. Vi vet ju själva bäst hur vårt liv har varit. Så sedan 2014 kan man det, och det har varit mycket fler än vi trott som valt att skriva själva, säger Ulf Lernéus.

TT